ocenění za naši práci

Stavební firma Kaláb nabízí investorům kompletní inženýrský servis. Realizuje generální a vyšší dodávky pozemních staveb, rekonstrukce a opravy budov a vlastní developerské projekty. Garantuje realizaci zakázky ve špičkové kvalitě, v dohodnutých termínech a cenách. Dodržuje technologické předpisy a kázeň.

Bau des Jahres 2015 im Südmährischen Bezirk

Bau des Jahres 2015 im Südmährischen Bezirk

Komplex u Venuše - víceúčelový objekt nad sklepy v PavlověKomplex u Venuše - Mehrzweckobjekt über den Kellern in Pavlov

Auszeichnung für den Komplex u Venuše - Mehrzweckobjekt über den Kellern in Pavlov in der Kategorie Rekonstruktion von Bauwerken und Objekten

Bau des Jahres 2015 im Südmährischen Bezirk

Bau des Jahres 2015 im Südmährischen Bezirk

Anbau der Schule Sunny Canadians

Ehrenpreis für den Anbau der Schule Sunny Canadians in der Kategorie Bauwerke außerhalb des Südmährischen Bezirks.