top of page

Začalo to v roce 1993

Příběh podnikání Jiřího Kalába začíná jeho nástupem na Fakultu stavební na brněnském VUT, kde vystudoval obor Statika a konstrukce. Po studiích pracoval  jako stavbyvedoucí v Agrostavu a ve Slušovicích. Po revoluci založil s několika kolegy stavební firmu Unistav. V roce 1993 se ale osamostatnil a založil svoji vlastní firmu Kaláb. Za 25 let fungování firmy se pod vedením Jiřího Kalába postavilo více než 500 staveb, včetně terminálu brněnského letiště či golfového hřiště Kaskáda. Už od dětství zapojoval své syny, Tomáše a Jiřího, do fungování firmy.

Tomáš přebírá vedení 

Nejstarší syn Tomáš pracoval ve stavební firmě již při studiu ekonomie a práv. V roce 2010 se stal vedle jeho otce druhým jednatelem a angažoval se především v ekonomice společnosti - s prvními developerskými projekty viděl, že výnosy vypadají velmi dobře. Jeho otci však přišel development riskantní, stejně tak jako jeho mladšímu bratrovi Jiřímu, který ve stavebnictví viděl velikou stabilitu. O dva roky později předal Jiří Kaláb řízení firmy Tomášovi, se kterým se obrat vyšplhal na 500 miliónů korun ročně a firma čítala přes 50 zaměstnanců. 

Prodej firmy a současnost

Developerské aktivity se během Tomášova působení rozrostly natolik, že bylo obtížné řídit zároveň jak stavební, tak i developerskou firmu. Bratři Kalábovi čím dál jasněji viděli řešení nesnadné situace v prodeji stavební divize. Ač byl ze začátku jejich otec proti, s návrhem souhlasil a v roce 2018 došlo k odkupu společností Winning Group. Nejtěžším momentem pro celou rodinu bylo stěhování zaměstnanců na nové sídlo – o rozruch se v prostorách firmy běžně staraly desítky lidí a druhý den po stěhování se potkali u ranní kávy pouze tři zaměstnanci.

Po prodeji stavební divize se pod Tomášovým vedením firma Kaláb věnuje pouze developerské činnosti a čítá pouze 5 zaměstnanců. Bratr Jiří má na starosti účetnictví a výběr a koupě nových pozemků pro nové projekty. 

bottom of page